کیت یکبار مصرف استریل میکروپیگمنتیشن آمیا

49,000 تومان

کارتریج میکروپیگمنتیشن آمیا مدریوایو مدل Cartridge 3-micro

235,000 تومان

کارتریج میکروپیگمنتیشن آمیا مدریوایو مدل Digital Blading 1-nano n2

265,000 تومان

کارتریج میکروپیگمنتیشن آمیا مدریوایو مدل Digital Blading 1-nano nt

300,000 تومان

کارتریج میکروپیگمنتیشن آمیا مدریوایو مدل Cartridge 3-liner

195,000 تومان

کارتریج میکروپیگمنتیشن آمیا مدریوایو مدل Cartridge 3-power

210,000 تومان

کارتریج میکروپیگمنتیشن آمیا مدریوایو مدل Cartridge 9-magnum

260,000 تومان

کارتریج میکروپیگمنتیشن آمیا مدریوایو مدل Cartridge 5-shader

168,000 تومان

دستگاه میکروپیگمنتیشن یا میکرونیدلینگ آمیا MedRevive

97,700,000 تومان

دستگاه میکرونیدلینگ آمیامد مدل Revive MN

72,700,000 تومان